Πτυχιακές εργασίες

Πτυχιακές εργασίες

Οι παρακάτω θεματικές ενότητες εξειδικεύονται σύμφωνα με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του εργαστηρίου Αρδεύσεων & Στραγγίσεων.

Επίσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μια πτυχιακές εργασίες στην ίδια θεματική ενότητα

Θεματικές ενότητες

  • Ανάλυση χρονοσειρών μετρήσεων υδρομετεωρολογικών παραμέτρων από μετεωρολογικούς σταθμούς
  • Μέθοδοι υπολογισμού εξατμισοδιαπνοής
  • Ισοζύγιο νερού – Προσδιορισμός υδατικών αναγκών καλλιεργειών
  • Υδροδυναμικά χαρακτηριστικά εδαφών
  • Αισθητήρες μέτρησης εδαφικής υγρασίας
  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – GIS

Αναλυτικές οδηγίες για την σύνταξη πτυχιακών εργασιών

  • Διαδικασία εκπόνησης πτυχιακών εργασιών
  • Παπανικολάου, Π., Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Στάμου, Οδηγίες για την παρουσίαση πανεπιστημιακών εργασιών στον Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2012. (pdf)