Γεωργία Ακριβείας

Γεωργία Ακριβείας

Η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, είναι ελεύθερη (με εγγραφή) σε όσους διαθέτουν λογαριασμό στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Open eClass.

Αφού συνδεθείτε, θα μεταφερθείτε στις αντίστοιχες σελίδες των μαθημάτων, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην πλατφόρμα.