Βιογραφικές Πληροφορίες

Νικόλαος Μαλάμος

Επαγγελματική ειδίκευση

 • Γεωπόνος, Ph.D, M.Sc.

Διεύθυνση εργασίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Μαθηματική Προσομοίωση και Ανάλυση Συστημάτων Υδατικών Πόρων (με έμφαση στις γεωργικές χρήσεις), Κίνηση Εδαφικού Νερού, Σχέσεις Εδάφους-Νερού-Φυτού-Ατμόσφαιρας, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Τεχνικές Αρδεύσεων, Υδροπληροφορική, Χωρική ανάλυση.

Εκπαίδευση

 • Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: Προσομοίωση του συστήματος έδαφος φυτό ατμόσφαιρα στην περίπτωση τοπικής διήθησης από γραμμική και σημειακή πηγή στάγδην άρδευσης. (Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών)
  Επιβλέπων: Καθηγητής Στ. Ελμαλόγλου.
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.
  Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Ανάπτυξη μεθοδολογίας χωρικής παρεμβολής υδρομετεωρολογικών μεταβλητών με τεχνικές τεθλασμένης εξομάλυνσης. (Κείμενο)
  Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Κουτσογιάννης.
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
  Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Μοντέλα εξομοίωσης της τοπικής διήθησης από επιφανειακή πηγή στάγδην άρδευσης.
  Επιβλέπων: Καθηγητής Στ. Ελμαλόγλου.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα