Αρχική

Ο Νικόλαος Μαλάμος είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Αρδεύσεις και Στραγγίσεις με έμφαση στην ανάλυση και προσομοίωση διεργασιών Φυτού, Εδάφους, Ατμόσφαιρας, στο Τμήμα Γεωπονίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής.

Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση στις γεωργικές χρήσεις, στη Χωρική Ανάλυση και στην Υδροπληροφορική.

Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής (Associate editor) του Hydrological Sciences Journal, που είναι το επίσημο περιοδικό της International Association of Hydrological Sciences – IAHS