Βιογραφικές Πληροφορίες

Νικόλαος Μαλάμος

Επαγγελματική ειδίκευση

 • Γεωπόνος, Ph.D, M.Sc.

Διεύθυνση εργασίας

Εκδοτικές Επιτροπές

Μέλος εκδοτικής επιτροπής (Associate editor), Hydrological Sciences Journal (2019 ως σήμερα)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μαθηματική Προσομοίωση και Ανάλυση Συστημάτων Υδατικών Πόρων (με έμφαση στις γεωργικές χρήσεις), Κίνηση Εδαφικού Νερού, Σχέσεις Εδάφους-Νερού-Φυτού-Ατμόσφαιρας, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Τεχνικές Αρδεύσεων, Υδροπληροφορική, Χωρική ανάλυση.

Εκπαίδευση

 • Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: Προσομοίωση του συστήματος έδαφος φυτό ατμόσφαιρα στην περίπτωση τοπικής διήθησης από γραμμική και σημειακή πηγή στάγδην άρδευσης. (Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών)
  Επιβλέπων: Καθηγητής Στ. Ελμαλόγλου.
 • Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων.
  Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Ανάπτυξη μεθοδολογίας χωρικής παρεμβολής υδρομετεωρολογικών μεταβλητών με τεχνικές τεθλασμένης εξομάλυνσης. (Κείμενο)
  Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Κουτσογιάννης.
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.
  Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Μοντέλα εξομοίωσης της τοπικής διήθησης από επιφανειακή πηγή στάγδην άρδευσης.
  Επιβλέπων: Καθηγητής Στ. Ελμαλόγλου.

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα