Αρχική

Ο Νικόλαος Μαλάμος είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: Αρδεύσεις και Στραγγίσεις με έμφαση στην ανάλυση και προσομοίωση διεργασιών Φυτού, Εδάφους, Ατμόσφαιρας, στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής.

Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση στις γεωργικές χρήσεις, στη Χωρική Ανάλυση και στην Υδροπληροφορική.