Πτυχιακές εργασίες

Πτυχιακές εργασίες

Οι παρακάτω θεματικές ενότητες εξειδικεύονται σύμφωνα με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του εργαστηρίου Αρδεύσεων & Στραγγίσεων.

Επίσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μια πτυχιακές εργασίες στην ίδια θεματική ενότητα

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι ημερομηνίες παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών θα είναι:

  1. Οι πρώτες δύο εβδομάδες του χειμερινού εξαμήνου
  2. Οι τελευταίες δύο εβδομάδες του χειμερινού εξαμήνου πριν την έναρξη της εξεταστικής
  3. Οι τελευταίες δύο εβδομάδες του εαρινού εξαμήνου πριν την έναρξη της εξεταστικής

Θεματικές ενότητες

  • Ανάλυση χρονοσειρών μετρήσεων υδρομετεωρολογικών παραμέτρων από μετεωρολογικούς σταθμούς
  • Μέθοδοι υπολογισμού εξατμισοδιαπνοής
  • Ισοζύγιο νερού – Προσδιορισμός υδατικών αναγκών καλλιεργειών
  • Υδροδυναμικά χαρακτηριστικά εδαφών
  • Αισθητήρες μέτρησης εδαφικής υγρασίας
  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – GIS

Αναλυτικές οδηγίες για την σύνταξη πτυχιακών εργασιών